Garantiitingimused

Heraxs OÜ poolt müüdud mööblile ja muudele sisustuselementidele kehtib kaheaastane garantii. Garantii kehtivuse eelduseks on, Tellija on mööblit ja muid sisustuselemente tarbinud sihtotstarbeliselt. Garantiiaeg algab toote üleandmisest Tellijale ja selle aluseks on Heraxs OÜ poolt väljastatud selle projekti kohta viimane e. lõplik arve.

Garantii annab tellijale õiguse nõuda Heraxs OÜ poolt müüdud toodete garantii alla kuuluvate mittevastavuste likvideerimist. Garantii alla kuuluvate mittevastavuste likvideerimine võib toimuda toote parandamise või parandamise võimatuks osutumisel väljavahetamise teel.

Garantii anname:

 1. Värvkatte ja laki püsivusele värvitud, peitsitud ja lakitud toodetel, kui neid on tarbitud sihtostarbeliselt.
 2. Toote konstruktsioonile, kui toodet on kasutatud sihtostarbeliselt.
 3. Toote funktsionaalsusele (sulustuse, mehhanismide garantii).

Garantii ei laiene:

 1. Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides (siseustele, mööbelile ja muudele sisustuselementidele on ettenähtud kasutamiseks normaalse sisekliimaga elu– ja kontoriruumides: õhutemperatuur 15-25 kraadi C, õhuniiskus 40-60%). Garantii säilimiseks peavad toodete ladustamisel olema täidetud samad sisekliimale kehtestatud tingimused.
 2. Defektidele, mis on tekkinud kokkupuutest vedelike või kemikaalidega.
 3. Tooni muutus UV ja ilmastikutingimuste mõjul, teisest puutüvest tingitud puusüü tooni muutus võrreldes spooninäidistega, puusüü erinevusest tingitud peitsitooni muutumine võrreldes peitsinäidistega.
 4. Kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms.).
 5. Defektidele, mis on tekkinud normaalsest kulumisest: muudatused toodete kvaliteedis (näiteks siseuste lävepaku kulumine, viimistluse kulumine, hingede kulumine ja siseuste või mööbliuste reguleeringu muutumine).
 6. Toodetele tekitatud mehhaanilistele vigastustele, lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele korral nagu tulekahju, veega üleujutamine, vandalism jne.
 7. Visuaalsed tefektid, kui neid pole märgata 2 meetri kauguselt ja tavalise valgustatuse juures.
 8. Hoone konstruktsiooni vajumisest vms. põhjustatud vigadele.
 9. Paigalduse vigadele ja ebaõigest paigaldusest tingitud tootevigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Heraxs OÜ poolt.
 10. Transpordi vigadele kui Heraxs OÜ pole transport teostanud.
 11. Toodetele, mida on peale vastuvõtmist demonteeritud, või töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud jms) või millele on kliendi poolt kinnitatud mittesobiv lisavarustus.
 12. Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, rasvad, happed, jms)

Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest Müüjat teavitada hiljemalt kahe nädala jooksul kirjalikult peale viimase arve kättesaamist.

Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Heraxs OÜ poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.