Üldjuhend mööbli ja detailide kasutamiseks ning hooldamiseks

Mööblit ja valmis detaile tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. Neid tuleb hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +15°C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%. Detailide pindadele ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga. Kui valmis mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

Mööblilt tuleb tolmu pühkida:

Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid, pleegitavaid ja abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ega vedelikke, mis ei ole ette nähtud mööbli hooldamiseks. Määrdunud pindade puhastamiseks ja värskendamiseks on soovitav kasutada müügilolevaid mööblihooldusvahendeid, järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mööbli määrdunud pindu, samuti klaase ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Kõik plekid tuleb kohe eemaldada, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda mööbli pinna sisse. Tugevalt määrdunud puitpindu võib puhastada alkoholivaba aknapesuvahendiga. Peale puhastamist pind hoolikalt kuivatada. Mööbli puhastamiseks on keelatud kasutada atsetooni ja teisi tugevaid lahustavaid ning abrasiivseid lisandeid sisaldavaid segusid. Müügilolevatest mööbli puhastus vahenditest ei ole soovitav kasutada looduslikke ja sünteetilisi vahasid ning silikoonõlisid sisaldavaid vahendeid. Nendega puhastamine muudab mööbli kasutamisel tekkinud pisivigade parandamise võimatuks. Mööbli määrdunud pindu (välja arvatud pealistusriiet ja naturaalnahka), samuti klaase, peegleid ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Riide ja naturaalnahaga kaetud mööbli puhastamiseks on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid või müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.

Viimistletud pindade välimuse uuendamine

Õlitatud või vahatatud pindade puhul tuleks uus kiht kanda kulunud pindadele vastavalt vajadusele. Tiheda kasutusega pindade puhul on soovituslik korrata õlitust/vahatust mitte harvem, kui 1x poole aasta jooksul. Täpsemad juhised sõltuvad kasutatavast hooldusõlist. Enne pindade uuendamist tuleb need eelnevalt korralikult puhastada. Lakitud ja värvitud pindade kulumise korral tuleks kogu pinnaviimistlus lihvimise teel eemaldada, vältides olulist puidukihi eemaldamist ning pinnad uuesti viimistleda. Ettevaatust: Õliga või lakiga kokku puutunud kaltsud, puidulaastud ning muud kergesti süttivad poorsed materjalid võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma plekktaaras või põletama koheselt.

MDF värvitud / lakitud detailid

MDF detailid on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse siseruumidesse, kus ei esine suuri temperatuurikõikumisi ning suhteline õhuniiskus on alla 60%. Jälgige, et uksed ei satuks suurte temperatuurimuutustega keskkonda. Eriviimistlusega detaile võib paigutada ka õue ja mujale ekstreemsetesse tingimustesse, sellistel detailidel järgida meiepoolseid erijuhendeid. Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, soojapuhur, radiaator jms) detailide lähedusse. Jälgige, et detailid ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 °C). Ärge kasutage detailide puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Pidage meeles, et kõik värviga/lakiga kaetud pinnad võivad aja jooksul muuta värvi mitte ainult sõltuvalt klimaatilistest tingimustest, hooldamise iseloomust, vaid kõige tähtsam – sõltuvalt valguse mõju astmest. Detailide puhastamiseks soovitame kasutada valdavalt kuiva pehmet riiet või seemisnahka koos spetsiaalselt selleks ettenähtud puhastusvahenditega. Läikivate detailide hoolduseks tuleb kasutada poleerivaid vahendeid, millistel on reeglina ka puhastamisomadused. Vältimaks jäävate plekkide teket eemaldada detailidele
sattunud mustus (kohv, vein, silikoonid, liimid jne) kohe. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Detaile ei tohi puhastada kõvade puhastusvahendite abil (kraabitsad, plastik-või metallkiudšvammid)! Detailide garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele!

Täispuidust ja / või spoonitud detailid

Detailid on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse siseruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +15….+24 C° ning suhteline õhuniiskus on 25….60% (vastavalt Eesti Tervisekaitse inspektsiooni nõuetele on eluruumi sobivaim õhuniiskus 40….60%). Tuleb pidada meeles, et kõik detailide puitpinnad võivad aja jooksul muuta välisilmet mitte ainult sõltuvalt klimaatilistest tingimustest, vaid ka sõltuvalt sellest, kuidas ja millega omanik on neid hooldanud. Suurt mõju detailide toonimuutusele tekitab UV-kiirgus ja päevavalgus. Ärge paigutage küttekehi (pliit, radiaator, soojapuhur jms) detailide lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada mööbli kuivamist ja deformeerumist. Jälgige, et detailid ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 C°).

Peale üldiste hooldustingimuste soovitame puhastamiseks kasutada valdavalt niisutatud ning hästi kuivaks väänatud pehmet riiet või seemisnahka. Puhastamise lõpul alati hoolikalt kuivatage niisutatud osad. Heaks alternatiiviks on valmis mööbli süstemaatiline kuivpuhastus tolmuimeja abil, mille otsikuks on pehme hari. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada detailidele sattunud mustus koheselt. Naturaalsete lakitud uste värskendamiseks võib kasutada naturaalset mööblivaha. Kategooriliselt ei ole lubatud kõvade puhastusseadiste kasutamine (kraabitsad, plastik-või metallkiudšvammid)!

Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.